Integritet

GDPR:
Vi följer den nya allmänna dataskyddsförordningen GDPR som ersätter tidigare (PUL) Personuppgiftlagen. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR fullt ut maj 2018. Vi använder "Cookies" för att underlätta din shopping i webbshopen och registrerar endast uppgifter för att säkerställa att vi kan skicka dina beställda varor när du skapar användarkonto hos oss. Vi har därmed inte några personnummer i vårt register om inget annat sagts mellan båda parter. Om köparen vill att våra uppgifter ska tas bort efter köp, skall kunden meddela detta och vi raderar sedan kunden från vårt register, med risk att vi då inte kan följa upp eventuella returer eller garantier. Vi säljer heller inte de uppgifter vi har om våra kunder och kunders köp, utan detta hålls strikt mellan köparen och Rydergren Racing. Vid betalning via Payson, har vi Rydergren Racing ingen insyn i vilken information som skickas och hanteras mellan Köparen och Payson utan det ligger inom banksekretress lagen.
Fortsätt